201020112012

Naujienos

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema – Lietuvos aukštojo mokslo kokybės gerinimui

Naujaisiais mokslo metais Vilniaus universitetas kartu su partneriais pradeda nacionalinės reikšmės projektą „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“. Jo esmė – suvienodinti Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijų kredito suvokimą. Tai užtikrintų vienodą krūvį tą patį dalyką skirtingose aukštojo mokslo įstaigose besimokančiajam bei palengvintų studentų mokymosi rezultatų perkėlimo procesą.

 

Pasak Vilniaus universiteto prorektoriaus ir projekto vadovo doc. dr. Juozo Galginaičio, tokio nacionalinio projekto reikalingumą diktuoja esama situacija. Dabar atskirų aukštųjų mokyklų ir net skirtingų tos pačios institucijos padalinių to paties dalyko kredito samprata skiriasi. Todėl Lietuvos aukštosios mokyklos, susidūrę su kreditų perkėlimu, kaupimu, ne tik sunkiai susikalba su užsienio partneriais, bet net ir tarpusavyje, o jų studentai patiria papildomų problemų.

 

Šiame 2,5 metų trukmės projekte dalyvaus dešimties pagrindinių universitetų, dviejų kolegijų ir kitų aukštųjų mokyklų ekspertai – beveik 200 skirtingų sričių specialistų. ECTS metodikos pritaikomumas bus patikrintas šešiose pasirinktose kryptyse – biomedicinoje, humanitariniuose moksluose, meno studijose, fiziniuose, technologiniuose ir socialiniuose moksluose, o taip pat atskirose studijų pakopose (profesinio bakalauro, bakalauro ir magistro) bei skirtinguose šių krypčių programų profiliuose. Projekto įgyvendinimui skirtas beveik 5 mln. litų biudžetas, beveik 86 proc. jo sudaro Europos Sąjungos lėšos.

 

Tikimasi, kad projekto metu sukurta ECTS nacionalinė koncepcija taps nacionaliniu teisės aktu ir bus taikoma visose Lietuvos aukštosiose mokyklose kaip vienas iš studijų kokybės užtikrinimo būdų, o taip pat tarptautiniam bendradarbiavimui, skaidresniems ir paprastesniems akademiniams mainams. Įdiegus šią sistemą, Lietuvos aukštojo mokslo institucijos bus labiau matomos, ji padės joms dalyvauti Europos akademinėse iniciatyvose, palengvins naujų absolventų lietuviškų diplomų ir kvalifikacijų pripažinimą.

Užklausa Spausdinti
ECTS blog’o anonsai

Naujienlaiškio prenumerata