201020112012

Naujienos

Profesinės veiklos lauko tyrimas: socialiniame darbe svarbiausia – gebėjimas įsigilinti į klientų poreikius ir jais remiantis plėtoti pagalbos strategijas

Atlikus socialinio darbo srities absolventų ir darbdavių tyrimą, paaiškėjo, kad socialinio darbo profesinis laukas Lietuvoje šiuo metu apima tiek tiesioginį darbą su klientu, tiek organizacinį darbą, mokslinių tyrimų atlikimą, profesijos tobulinimo poreikį. Viso to svarbiausia ašis – kliento poreikių nustatymas, o tuomet jau – efektyvios socialinės pagalbos strategijų kūrimas ir plėtojimas. Tai atskleidė daugiau nei 3 mėnesius vykdytas iki šiol Lietuvoje didžiausias profesinės veiklos lauko tyrimas, kuriame be socialinio darbo specialistų dalyvavo dar septynių grupių absolventai ir darbdaviai. Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokių specialistų reikia Lietuvos darbo rinkai, ar absolventų universitete įgytos žinios atitinka darbdavių lūkesčius.

 

Socialinio darbo profesinės veiklos lauko tyrimas atliktas įgyvendinant „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“ projektą. Tyrimas buvo sudarytas iš Profesinio lauko apklausos, fokus grupių su universitetų ir kolegijų absolventais (profesinio bakalauro, bakalauro ir magistro laipsnio), diskusijų su darbdaviais.

 

Tyrimas parodė, kad socialinio darbo profesinio bakalauro veikla labiau orientuota į tiesioginės pagalbos teikimo gebėjimų poreikį. Tuo tarpu bakalauro ir magistro – į pagalbos organizavimą platesniame kontekste (socialinės politikos, pagalbos efektyvumo vertinimo ir pan.), pabrėžiant magistrantūros absolventams keliamus reikalavimus – gebėti kritiškai reflektuoti savo profesinį veikimą teorijų, socialinio darbo profesijos etikos standartų, vaidmens visuomenėje kontekste.

 

Toliau dirbantiems projekto ekspertams šie rezultatai padės įgyvendinti vieną pagrindinių projekto tikslų – pereiti nuo tradicinio Lietuvoje studijų modelio, akcentuojančio žinias ir studijų programos turinį, prie kompetencijomis grįstų studijų programų kūrimo, akcentuojant orientaciją į studentą bei jo darbo krūvį, įgyjant darbo rinkai svarbias kompetencijas.
 

Užklausa Spausdinti
ECTS blog’o anonsai

Naujienlaiškio prenumerata