201020112012

Naujienos

Profesinės veiklos lauko tyrimas: chemikai labiausiai vertina gebančius greitai prisitaikyti praktikoje

Atlikus Chemijos studijų krypties profesinės veiklos lauko tyrimą, paaiškėjo, jog darbdaviai didžiosios dalies šią sritį baigusiųjų absolventų universitete įgytą kvalifikaciją vertina gerai ir labai gerai (71 proc.), o vienomis svarbiausių laiko tokias bendrąsias kompetencijas kaip, kad žinių pritaikymas praktikoje, atsinešamų dalykinių žinių bagažas, organizuotumas, abstraktus mąstymas ir dėmesys kokybei. Tai atskleidė daugiau nei 3 mėnesius vykdytas iki šiol Lietuvoje didžiausias profesinės veiklos lauko tyrimas, kuriame be chemijos specialistų dalyvavo dar septynias skirtingas studijų kryptis atstovaujantys absolventai ir darbdaviai. Buvo siekiama išsiaiškinti, kokių specialistų reikia Lietuvos darbo rinkai, ar absolventų universitete įgytos kompetencijos atitinka darbdavių lūkesčius.

 

Tyrimas parodė, kad vienos iš tiriamų grupių – chemijos – darbdaviai iš dalykinių kompetencijų rato labiausiai vertina absolventų gerą darbų saugos cheminėse laboratorijose išmanymą, gebėjimą naudotis jose esančia įranga ir savarankiškai atlikti standartines cheminių medžiagų sintezes bei analizes. Taip pat kaip vienas svarbiausių išskirtas ir gebėjimas taikyti kitų dalykų žinias, sprendžiant chemijos teorines ir praktines problemas.

 

Chemijos absolventai, patys vertindami pasirengimą darbo rinkai ir savo darbo pradžią įmonėse, pabrėžė, jog praktinis pasirengimas šioje srityje nėra visa apimantis, tačiau chemijos specifika yra labai plati. Todėl, jų nuomone, fiziškai per 4 metus nėra įmanoma parengti studentų visoms chemijos kryptims. Tačiau tai nekliudo įsidarbinti ir sėkmingai dirbti, nes išmokti dirbti su specifine aparatūra yra tik laiko klausimas. Kaip savo rekomendacijas būsimos ar atnaujinamos chemijos studijų krypties studijų programos kūrėjams, bakalaurai pasiūlė įvesti „filtrą“ stojantiems į chemiją – nustatyti aukštesnį įstojančiųjų balą. Tai, jų nuomone, turėtų pritraukti labiau motyvuotą jaunimą.

 

Toliau dirbantiems projekto ekspertams šie rezultatai padės įgyvendinti vieną pagrindinių projekto tikslų – pereiti nuo tradicinio Lietuvoje studijų modelio, akcentuojančio žinias ir studijų programos turinį, prie kompetencijomis grįstų studijų programų kūrimo, akcentuojant orientaciją į studentą bei jo darbo krūvį, įgyjant darbo rinkai svarbias kompetencijas. Chemijos profesinės veiklos lauko tyrimas atliktas įgyvendinant „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“ projektą. Tyrimas buvo sudarytas iš kiekybinės atitinkamo profesinės veiklos lauko darbdavių apklausos, fokusuotų diskusijų grupių su aukštųjų mokyklų absolventais, kokybinių interviu su darbdaviais.

Užklausa Spausdinti
ECTS blog’o anonsai

Naujienlaiškio prenumerata