201020112012

Naujienos

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos nacionalinė koncepcija: vieningo europinio kredito link

Balandžio 28 - 29 dienomis Lietuvos aukštųjų mokyklų įvairių studijų krypčių ekspertai kviečiami į nacionalinės reikšmės kultūros kaitos projekto, padėsiančio suvienodinti Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijų kredito suvokimą, seminarą. Projekto dalyviai kartu su Tuning ekspertais studijų krypčių darbo grupėse aptars projektui rengiamų dokumentų tarpinius rezultatus, t. y. studijų programų demonstracinius aprašus, patikslins kompetencijų plėtotės aprašus.

 

Šiuo metu Lietuva, kaip ir kitos Europos šalys, pereina prie vieningos Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos. Naujasis LR Mokslo ir studijų įstatymas, kurio nuostatos, įtvirtinančios naują studijų kredito apibrėžtį, turėtų įsigalioti nuo naujųjų mokslo metų. Jis taip pat atitinka Europoje pripažįstamas Bolonijos deklaracijos normas bei įvardija visiškai kitą kredito sampratą. Tačiau įstatymų leidėjas tik inicijavo šiuos procesus, palikdamas pačiai šalies akademinei bendruomenei surasti tinkamus įgyvendinimo kelius ir instrumentus. Tą ir turėtų padaryti „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“ projektas, dar vadinamas tarptautinės akademinės bendruomenės tarpusavio susikalbėjimo sistema.

 

Projektas prasidėjo 2009 m. rugsėjo mėnesį ir truks iki 2012 m. vasario. Jis jungia visų pagrindinių Lietuvos aukštųjų mokyklų ekspertus – beveik 200 skirtingų sričių specialistų. Tikimasi, kad jo metu sukurta ECTS nacionalinė koncepcija taps nacionaliniu teisės aktu ir bus taikoma visose Lietuvos aukštosiose mokyklose kaip vienas iš studijų kokybės užtikrinimo būdų, o taip pat tarptautiniam bendradarbiavimui, skaidresniems ir paprastesniems akademiniams mainams. Įdiegus šią sistemą, Lietuvos aukštojo mokslo institucijos bus labiau matomos, tai padės joms dalyvauti Europos akademinėse iniciatyvose, palengvins lietuvių absolventų diplomų ir kvalifikacijų pripažinimą.

Užklausa Spausdinti
ECTS blog’o anonsai

Naujienlaiškio prenumerata