201020112012

Naujienos

Profesinės veiklos laukus analizuos speciali tyrėjų grupė

Lietuvos aukštosioms mokykloms pradedant naują, nacionalinės reikšmės studijų kultūros kaitos projektą, padėsiantį suvienodinti Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijų kredito suvokimą, paskutinėmis sausio dienomis pirmą kartą darbui sukviesta speciali tyrėjų grupė. Geriausi Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų profesinių tyrimų ekspertai kartu su savo kolegomis sociologais bei įvairių kitų projekte dirbančių studijų sričių atstovais pasirengė profesinės veiklos tyrimui. Profesinio lauko tyrimų tikslas – suteikti studijų programų rengėjams informacijos apie profesinės veiklos lauką, kuriame dirba studijų absolventai.

Pasak Tyrimų grupės vadovo prof. Arūno Poviliūno, šiuose pirmuose mokymuose profesinio lauko analizės mokėsi profesinio lauko tyrėjai ir projekto dalykinių grupių atstovai, kurie dalyvaus profesinio lauko tyrimuose. Vėliau į tyrimą bus įtraukti ir darbdaviai, kurie turi ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį su atitinkamos studijų krypties absolventais ir jau gali iš praktinės pusės įvertinti atskiras programas.

 

Šiuos tyrimus atliksianti 36 tyrėjų grupė privalės parengti 8 studijų sričių (medicinos, visuomenės sveikatos, anglų filologijos, dailės, muzikos, informatikos, chemijos ir socialinio darbo) ir 15 krypčių kompetencijų žemėlapius, kurie padės studijų komitetams rengiant atnaujintas programas. Tyrėjų grupė išanalizuos dokumentus, reglamentuojančius profesinės veiklos lauką, atliks darbdavių ir absolventų tyrimus. Remiantis atliktais tyrimais bus parengti profesinės veiklos lauko kompetencijų sąvadai, kurie padės rengti ir tobulinti studijų programas.

 

Siekiama, kad įgyvendinus ECTS projektą, nacionalinė jo koncepcija bus taikoma visose Lietuvos aukštosiose mokyklose kaip vienas iš studijų kokybės užtikrinimo būdų, taip pat tarptautiniam bendradarbiavimui, skaidresniems ir paprastesniems akademiniams mainams. Įdiegus sistemą, Lietuvos aukštojo mokslo institucijos taps ne tik labiau matomos, projektas taip pat padės joms dalyvauti Europos akademinėse iniciatyvose, palengvins lietuviškų diplomų ir kvalifikacijų pripažinimą bei jungtinių studijų programų kūrimą.

 

 

 

 

Užklausa Spausdinti
ECTS blog’o anonsai

Naujienlaiškio prenumerata