201020112012

Naujienos

http://www.freedigitalphotos.net/images/Teamwork_g404-Teamwork_And_Learning_p61488.html

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema Lietuvoje – studentų ir užsienio ekspertų akimis

Šiandien Vilniaus universitete Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldos atstovai rinksis aptarti šiuo metu Lietuvoje diegiamą į studentą orientuotų studijų koncepciją. Tai baigiamasis pastaruosius pora metų vykusio nacionalinio studijų kultūros kaitos projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ dokumentas.  

 

Šio seminaro metu studentai ne tik ir ne tiek aptars pačią koncepciją, jos esmę ir gaires, kiek kartu su į projektą įsitraukusiais užsienio ekspertais bandys aiškintis studento vietą kintančioje aplinkoje. Tikimasi, kad didelę dalyvavimo panašiuose procesuose patirtį sukaupę ekspertai pasidalins praktiniu požiūriu į tai, kas yra ir kas nėra į studentą orientuotas mokymas ir mokymasis, kokia ECTS nauda visoms dalyvaujančioms pusėms – studentams, dėstytojams, aukštojo mokslo institucijoms – bei kartu bandys numatyti, su kokiomis problemomis gali būti susiduriama ir kaip jas reiktų spręsti.

 

Nors ir pripažįstant, kad projekto inicijuojama savotiška „revoliucija“ – tai sudėtingas ir ilgalaikis procesas, jo metu skatinta požiūrio, mąstymo kaita bei pokyčiai studijų procese paklojo pamatus akademinės bendruomenės tarpusavio susikalbėjimui. Taip pat, manoma, šis virsmas ir toliau pasitarnaus tarptautiniam bendradarbiavimui, skaidresniems ir paprastesniems akademiniams mainams. Įsisavinus pagrindinius šios sistemos principus ir ją įdiegus, Lietuvos aukštojo mokslo institucijos bus labiau matomos, tai padės joms dalyvauti Europos akademinėse iniciatyvose, palengvins lietuvių absolventų diplomų ir kvalifikacijų pripažinimą.

Užklausa Spausdinti
ECTS blog’o anonsai

Naujienlaiškio prenumerata