201020112012

Naujienos

Prof. E. G. Bogdanienė. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema – turintiems tikslą

Šį mėnesį akademinei bendruomenei pristatyta Nacionalinės studijų kreditų sistemos koncepcija, pagrista pagrindiniais Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) principais. Šiame darbe dalyvavo dauguma Lietuvos aukštųjų mokyklų – tame tarpe, ir meno mokyklos. Apie tai, kuo ši koncepcija ir apskritai ECTS inspiruota kaita svarbi mūsų aukštajam mokslui apskritai ir meno sričiai konkrečiai, savo mintimis dalijasi Vilniaus dailės akademijos (VDA) prorektorė studijoms prof. Eglė Ganda Bogdanienė.

 

Naujovės išbandomos kritiniu žvilgsniu

Mes manome, kad VDA programos, kuriose įgyjamos profesinės žinios ir gebėjimai, diegiamos bendrosios kompetencijos ir skatinamas aktyvus, motyvuotas ir kūrybiškas požiūris į mokymąsi visą gyvenimą buvo ir yra pakankamai geros. Tą iliustruoja mūsų absolventų pasiekimai tarptautinėje arenoje – svarbiausiuose dailės ir dizaino konkursuose ir parodose, taip pat dailėtyrininkų ir architektų pasiekimai, foto ir medijų meno atradimai. Šiuolaikinio meno vertė gali būti nustatyta tik tarptautiniame kontekste, todėl vienas iš meno universitetų strateginių uždavinių – numatyti studijų programų, kuriose plėtojama nacionalinio identiteto tyrimų ir modernių įžvalgų dermė, perspektyvas. Suvokdami meno ir kultūros svarbą šiuolaikiniame pasaulyje, įvardiname save nacionalinės kultūros politikos strategais ir kūrėjais, įtakojančiais pasaulinės kultūros raidą. Ši misija įpareigoja nuolat sekti tarptautinį meno kontekstą, plėtoti meninius tyrimus, dalyvauti tarpdisciplininiuose projektuose, bendradarbiauti su socialiniais dalininkais, diegti naujausias technologijas ir, suvokiant šiuolaikinio pasaulio iššūkius, keisti ir tobulinti studijų programas.

 

Mes, meno akademijų atstovai, esame pokyčių aukštojo mokslo sistemoje dalyviai, tačiau turime pakankamai kritišką požiūrį į vykstančius pokyčius, bet ne blogąja ta žodžio prasme. Gebėjimas analizuoti ir kritiškai vertinti situacijas – šiuolaikinio žmogaus privalumas. Oriai vertinti savo ankstesnius pasiekimus mus įpareigoja ilgametė VDA patirtis. Juk mūsų aukštosios mokyklos absolventai yra tie, kurie garsina Lietuvą visame pasaulyje. Todėl ECTS projekto vienas pagrindinių tikslų – diegti į studentą orientuotas studijas – VDA yra seniai vykdomas. Individualių studijų planų sudarymas, išskirtinis dėmesys kiekvienam studentui, asmeninės konsultacijos – tai ilgametė Vilniaus dailės akademijos patirtis. Mūsų programos visą laiką buvo orientuotos į studentų rezultatus. Juk mes esame tie, kurie savo kūryba skleidžiame žinią apie savo asmeninę tapatybę, tautinį identitetą ir šalį. Jeigu mūsų studentų rezultatai yra blogi, vadinasi, Lietuva pasaulyje reprezentuojama blogai. O juk šiandien galime pasidžiaugti tarptautinių pasaulio šiuolaikinio meno renginių dalyviais ir laimėtojais. Lietuvą garsina puikūs kūrėjai, atlikėjai, menotyrininkai. Taigi rezultatai mums visuomet buvo, yra ir bus svarbūs – tiesiog atėjo laikas visa tai, ką darome studijose susisteminti, išanalizuoti ir formalizuoti, kas, žinoma, atima daug brangaus laiko, kurį būtų galima panaudoti naujų kūrybinių idėjų brandinimui ir realizavimui arba naujų meno didaktikos metodų kūrimui...

 

Taigi šiuo metu vykstančius ECTS (aukštojo mokslo sisteminius) pokyčius mes vertiname kaip jau veikiančių studijų programų kokybės garantijos palaikymą. Be to, šiuos pakyčius labiau tapatiname su kitų metodų ir formų įvaldymu. Tarkim, saugiai važiuoji senu, patikimu, tvarkingai eksploatuotu automobiliu, situacija pasikeičia, tenka persėsti į kitą, naujos kartos automobilį – tik tu vis tiek judi į priekį. Kiek naujasis automobilis pateisins tavo lūkesčius, parodys laikas. Svarbiausia judant į priekį, numatyti savo tikslą, būti smalsiu, nuosekliu, valingu ir turėti gerą draudimą.

 

ECTS ir menininkai – suderinama?

Taigi tas matematiškas kreditų perskaičiavimas (jeigu dar apie jį galvojame) VDA vykdomų studijų esmės nekeičia. Juk studijų apimtį galima skaičiuoti įvairiai. Svarbu bendras vardiklis, leidžiantis plėtoti tarptautiškumą. Tai yra dar viena (be orientavimosi į studentus) geroji ECTS pusė. Skaitant pirmuosius Bolonijos proceso dokumentus, Dublino aprašus, Tuning rekomendacijas, jie skamba pakankamai optimistiškai, orientuoti į geranorišką, kolegišką, demokratišką susitarimą ir sistemišką bendradarbiavimą tarp Europos aukštųjų mokyklų. Mus sieja vientisa kredito sistema, kuri puikiai gali būti taikoma ir menų studijose. Kreditas, kaip tam tikras susitarimas, parodantis įgytas kompetencijas, pasiektus studijų rezultatus, kurį tu gauni vienoje ar kitoje aukštojoje mokykloje. Kreditas, tarsi bendras vardiklis Europos aukštojo mokslo erdvėje, bilietas, užtikrinantis tarptautinį mobilumą. VDA studentai yra vieni aktyviausių Lietuvoje dalyvaudami įvairiose tarptautinių mainų programose. Jaudina tai, kad pastaraisiais metais vykdoma aukštojo mokslo politika skatina ne studijų programų harmonizavimą, išskirtinumo paieškas, bet griežtą reglamentavimą (kas savaime varžo kūrybines naujų meno edukologijos metodų paieškas, juk tai yra gyvas procesas, reflektuojantis dinamiškus aplinkos pokyčius) ar net suvienodinimą. Tai tikrai nepriimtina meno srities atstovams. Manome, kad turime teisę į savitą savo misijos ir tikslų apibrėžimą. Todėl norėtųsi, kad pokyčiai aukštojo mokslo erdvėje sudarytų prielaidas kūrybiškai įgyvendinti savo siekius.

 

Geroji ECTS pusė – kiekvienas dėstytojas turėjo galimybę naujai peržiūrėti savo darbo su studentais planus, dalykų/modulių ir programų aprašus, pergalvoti, kiek kredito apimties turėtų sudaryti kontaktinės ir savarankiškos studijos, atrasti naujas dėstymo metodikas, apibendrinti vertinimo tvarką, numatyti strategijas, kaip skatinti studentą jaustis atsakingu ir reikliu sau ir kitiems. Didelę naudą ir naujas patirtis gavome dalyvaudami studijų programų atnaujinimo projekte, kurio metu vyko paskaitos, stažuotės, kelionės į tarptautinius meno renginius dėstytojams. Tai buvo savotiška savirevizija tų procesų, kurie lyg ir vyko, bet neformalizuotam lygmenyje. Vienas dalykas, dėl ko mes nevisai sutinkam – tai, kad ECTS projektas mums siūlo taikyti tik kriterinę kaupiamąją vertinimo sistemą, vertinant tiek bendrauniversitetinius, tiek studijų krypties dalykus. Tai reiškia, kad vertinimo metodika turi būti aprašyta į lenteles sudėliotais kriterijais ir rodikliais. Taip tarsi į antrą planą nueina eksperto, menininko, mokytojo ilgametė patirtis. O mums vis tik atrodo, kad VDA dėstančių pripažintų menininkų kūrybinė-praktinė patirtis, jų pasiekimai ir pripažinimas yra didžiulė vertybė, suteikianti jiems teisę ekspertinio vertinimo principais nustatyti studentų pasiekimų lygį. Manome, kad meno studijose galėtų būti kūrybiškai taikoma įvairi rezultatų vertinimo tvarka, juolab, kad tokia sistema egzistuoja daugelyje Europos meno mokyklų.

 

ECTS pagrindas – brandus studentas

Studentas ECTS pagalba tapo ta visatos ašis, apie kurią sukasi visos planetos ir sistemos. Tik noriu pabrėžti, kad studentas turi jausti didžiulę atsakomybę, gavęs teisę įtakoti studijų procesus. Jis turi būti pakankamai subrendęs, turėti kritišką nuomonę tiek aplinkos, tiek ir savo atžvilgiu. Ir tam, kad mes turėtumėme tokius studentus, reikia juos brandinti nuo pirmųjų gyvenimo metų.

 

Studentas turėtų suvokti profesijos ir aukštosios mokyklos pasirinkimo svarbą, turėti intelekto ir išsilavinimo pamatą, leidžiantį formuluoti tikslus ir suvokti, vardan ko jis tai daro. Iš patirties žinau, kad visko būna. Labai norėtumėm turėti brandžius studentus. Prasminga ir smagu dirbti su motyvuotu žmogumi, kuris ateina kryptingai žinodamas, ko jis siekia, brandindamas savo pilietines ir profesines nuostatas. Bet vis tiktai neretai atėjusiems tiesiai po vidurinės mokyklos to pritrūksta. Ypač tą juntame paskutiniais metais, kai praradome teisę patys priimti studentus į VDA. Bendro priėmimo tvarka užkirto kelią dėstytojams stojamųjų egzaminų metu atsirinkti gabiausius motyvuotus studentus, kryptingai siekiančius studijuoti konkrečioje studijų programoje.

 

Apibendrinant noriu priminti, kad VDA studijų programų tikslas – įtvirtinti Akademijos poziciją, kaip lyderiaujančios aukštosios meno mokyklos Baltijos regione, ugdančios talentingus kūrėjus, siekiančios absolventų ir studentų laimėjimų dailės, dizaino, architektūros, foto-medijų meno kryptyse ir turinčios puikius specialistus studijų srityje. Norėtųsi tikėti, kad ECTS ir kiti aukštojo mokslo sisteminos pokyčiai padės siekti VDA tikslų.

Užklausa Spausdinti
ECTS blog’o anonsai

Naujienlaiškio prenumerata