201020112012

Naujienos

http://www.freedigitalphotos.net/images/Movies_Theater_and_C_g202-Film_Strip_p38498.html

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema pristatoma ir video filmukais

 

Šiuo metu nacionalinis studijų kultūros kaitos projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ baigia savo oficialią veiklą. Jis ir jo inicijuoti pokyčiai skirti visai akademinei bendruomenei, bet pirmiausia – studentams ir dėstytojams. Apie sudėtingus procesus labai supaprastintai ir kalbama naujuosiuose video filmukuose, skirtuose šio projekto pristatymui visuomenei.

 

Trumpuose 5 ir 8 minučių filmukuose vaizdžiai bandoma atsakyti į klausimus, kas yra ECTS, ką reiškia tos keturios raidės studentui, o ką – dėstytojui, kas keičiasi jų darbe ir kasdienybėje, kokios atsakomybės tenka kiekvienam ir pan. Tai pateikiama projekte dirbusių ekspertų, studentų atstovų lūpomis, per vaizdžias metaforas ir formas. Todėl, pasak kūrėjų ir sumanytojų, pirmąjį, trumpesnįjį filmuką reiktų žiūrėti mažiausiai du kartus – arba atidžiai klausant, kas kalbama, arba atidžiai skaitant, kas šalia „Studentiškų pokalbių“ lange („chat‘e“) susirašinėjama, t. y. ta pati tiesa skirtinga stilistika. O jau antrasis filmukas kiek platesnis, išsamesnis, pateikiamas per studento, ateinančio į Lietuvos aukštąją mokyklą su bespalviu lagaminu, metaforą, kur atkeliavusysis turi galimybę jį „nusispalvinti“ ir „įsikrauti“. Ko ir kaip – apie tai kalba filmuke matomi įvairių aukštųjų mokyklų bei studijų krypčių atstovai.  

 

 

Ir nors formaliai projektas pristato jau baigiamuosius savo dokumentus, tačiau pripažįstama, kad pokyčiai turėtų vykti ir toliau, akademinei bendruomenei pačiai dalijantis jo metu užgimusiomis idėjomis, o rezultatai, tikimasi, pamažu įsitvirtins kiekvieno studijų dalyvio kasdienybėje.

Užklausa Spausdinti
ECTS blog’o anonsai

Naujienlaiškio prenumerata