201020112012

Renginiai

2009-12-15
Dalykinių darbo grupių vadovų susitikimas

Svarstyta: esamos situacijos vykdomų atitinkamos studijų krypties studijų programų lygmenyje analizė. Išskirti šie analizės uždaviniai:
·         Įvertinti kiek ECTS kredito samprata yra įgyvendinama dabartinėje kreditų sistemoje (kiek tai yra į studentą orientuota samprata); kas ir kaip yra įvertinama kreditais
·         Įvertinti skirtumus tarp pakopų skirtingų atitinkamos studijų krypties studijų programų (profesinis bakalauras, bakalauras, magistras);
·         Išanalizuoti studijų programų kūrimo principus
·         Nustatyti kaip yra formuluojami tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai/siekiniai, kokie yra naudojami vertinimo metodai. Įvertinti koks viso to santykis su kreditu;
·         Pateikti modulio ir dalyko santykio prielaidas atitinkamos krypties vykdomose studijų programose;
·         Įvertinti vykdomų studijų programų santykį su teisiniais dokumentais - su įsakymu Dėl bendrųjų reikalavimų studijų programoms (2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1551) bei su studijų krypties reglamentu (jeigu toks egzistuoja) – kokie yra apribojimai, kokie yra privalumai.
 
Nutarta:
·         Situacijos analizę atlikti, remiantis aptartais aspektais.
·         Situacijos analizę atlikti iki kito dalykinių darbo grupių vadovų susitikimo, kuris vyks 2010-02-12 10 val. Dailės akademijoje.
·         Situacijos analizė turi būti keliolikos puslapių apimties.
·         Dalykinių darbo grupių vadovų susitikimo metu bus pristatomi analizės rezultatai.

Užklausa Spausdinti
ECTS blog’o anonsai

Naujienlaiškio prenumerata