201020112012

Renginiai

2010-02-23
Kokybės darbo grupės susitikimas

SVARSTYTA. Vidinio kokybės užtikrinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose situacijos analizės kriterijai. Patikslinta dalykinių grupių   stebėsenos ir atskirų narių interviu tyrimo metodika ir atrankos kriterijai. Atskirų užduočių atlikimo terminai.
 
NUTARTA. 
  1. Suformuluoti pagrindinius metodologinius besimokančios organizacijos ir inovatyvaus   ar pan.:) universiteto principus/tezes.
  2. Life story stebėsenai pasirinkti Anglų filologijos studijų krypties dalykinę darbo grupę ir pradėti stebėseną.
  3. Remiantis preliminariai sutartais kriterijais  atlikti vidinio kokybės užtikrinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose situacijos analizę (25 aukštųjų mokyklų išoriniam vertinimui teiktų studijų programų savianalizių metaanalizė).
·        Preliminarūs kriterijai – veiklos ir informacijos sklaidos sistemiškumas ir nuoseklumas,  dalyviai iratsakomybės pasiskirstymas, sprendimų priėmimas,  atskaitomybes intervalai, stebėsenos metodai, vidinio ir/ar stebėsenos ir išorinio vertinimo rezultatų panaudojimas tobulinant studijų programas bei apskritai gerinant studijų procesą  ir t.t..
Visi šie kriterijai turėtų būti  traktuojami kaip besimokančios organizacijos bei kokybės kultūros ugdymo apraiškos.  
  1. Parengti nestruktūrizuoto interviu klausimyno pirminį variantą dalykinių grupių ( medicinos, muzikos ir dailės, chemijos ir socialinio darbo studijų krypčių) atstovų apklausai.  
      Interviu tyrimo pirmąjį etapą nuspręsta pradėti po Tuning ekspertų mokymų kovo 25-26 d.
5.      Nutarta Kokybės grupės rengiamo leidinio (Mokymosi rezultatų ir kreditų kaupimo ir perkėlimo metodikos integravimo į vidinio kokybės užtikrinimo sistemą rekomendacijos) pirmos, antros ir trečios dalies pirminį variantą parengti iki 2010 m. gegužės 28 d. , o galutinę šių dalių versiją parengti iki 2010 spalio 1 d.

 

Užklausa Spausdinti
ECTS blog’o anonsai

Naujienlaiškio prenumerata