201020112012

Renginiai

2010-10-15
Ekspertų susitikimas dėl strateginių dokumentų rengimo tarpinių rezultatų aptarimo

2010 m. spalio 15 d. 9 val. organizuojamas strateginių dokumentų rengimo grupių ekspertų susitikimas su dalykinių darbo grupių nariais ir parengtų pirminių dokumentų aptarimas.

 

 

Posėdžio tikslas: aptarti rengiamų dokumentų tarpinius projektus:
• Užsienio šalių patirties kreditų kaupimo ir perkėlimo įgyvendinimo nacionaliniame ir instituciniame lygmenyje analizės ataskaitą.
• Kompetencijų plėtotės ir vertinimo metodikos aprašą ir bendrųjų kompetencijų ugdymo metodikos gaires.
• Mokymosi rezultatų ir kreditų kaupimo ir perkėlimo metodikos integravimo į vidinio kokybės užtikrinimo sistemą rekomendacijas.
 

 

Prašome visų grupių pateikti savo pasiūlymus dėl svarstomų dokumentų tobulinimo ekspertams, kurie apibendrinę visas nuomones, pateiks komentarą diskusijos metu:

 

Doc. dr. Inesai Šeškauskienei, - inesa.seskauskiene@flf.vu.lt - dėl Užsienio šalių patirties kreditų kaupimo ir perkėlimo įgyvendinimo nacionaliniame ir instituciniame lygmenyje analizės ataskaitos.

Prof. Algimantui Tameliui, - algimantas.tamelis@kmuk.lt, - dėl Kompetencijų plėtotės ir vertinimo metodikos aprašas ir bendrųjų kompetencijų ugdymo metodikos gairių.

Dr. Linui Bukauskui, - linas.bukauskas@mif.vu.lt, - dėl Mokymosi rezultatų ir kreditų kaupimo ir perkėlimo metodikos integravimo į vidinio kokybės užtikrinimo sistemą rekomendacijų.

 

Platesnę susitikimo programą galite rasti čia.

 

 

Užklausa Spausdinti
ECTS blog’o anonsai

Naujienlaiškio prenumerata