201020112012

Renginiai

2009-09-07
Profesinės veiklos tyrėjų grupės susitikimas

Identifikuota projekto sutartyje nurodytų tyrimo rezultatų - „parengta 6 studijų sričių ir 12 studijų krypčių kvalifikacinių vienetų žemėlapiai“ – įgyvendinimo galimybių problema. Nuspręsta siūlyti naują užduoties formulavimą.


Aptarta galima tyrimo metodika, generalinės aibės formavimas. Diskutuota dėl dokumentų naudojimo, absolventų bei darbdavių interviu, focus grupių (sudaryta iš tyrėjų, studijų programų komitetų atstovų, absolventų, darbdavių) naudojimo.


Aptarti tyrime naudotini informacijos šaltiniai (pareigybinės instrukcijos, įvairūs klasifikatoriai, profesiniai standartai, visų Studijų ir mokymo programų registre registruotų tos pačios studijų krypties (kaip ir išskirtų 12 studijų programų) studijų programų ir jų teikiamų kvalifikacijų aprašai (AIKOS), tarptautiniai kvalifikacijų standartai, profesijų reglamentai ir pan.)

Užklausa Spausdinti
ECTS blog’o anonsai

Naujienlaiškio prenumerata