Apie mus žiniasklaidoje

© K.Šatūno nuotr. (šalt. - DELFI)

Lietuvos aukštajame moksle įtvirtinant Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą (ECTS) pabrėžiama į studentą orientuotų studijų svarba. Bet ką gi tai reiškia? Ar anksčiau buvo kitaip? Savo mintimis apie pokyčius, jų poveikį aukštajam mokslui apskritai ir menų sričiai dalijasi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.
www.sxc.hu nuotr.

Vasario 2 d. Vilniuje vyks projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ ekspertų – išplėstinės dokumentų vertintojų grupės – antrasis susitikimas.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.
 © Zenono Ripinskio nuotr.

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) Lietuvoje dar tik įvedinėjama naujovė. Daug kalbama apie tai, kad ji susijusi su mąstymo kaita, kad į pirmą planą ji iškelia studentą ir jo poreikius, t. y. jo darbo laiko skaičiavimą ir pan. O ką ji reiškia tiems studentams, kurie kitokios sistemos nė nežino? Ką ji reiškia, pavyzdžiui, Europos Sąjungos širdyje įsikūrusiems belgams? Apie tai, kaip studijos vyksta kitur ir čia, pakalbinome rudens semestrą pagal mainų programą studijavusiuosius Clio Balassis ir Frans Robert iš Belgijos.

Šių mokslo metų pradžioje teisine prasme Lietuvoje įsigaliojo nauja kredito samprata, kuri tapo prielaida Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) funkcionavimui. Vienas pagrindinių jos komponentų – svorio centro studijose perkėlimas nuo dėstytojo link studento. Apie tai, kaip pokyčius vertina jaunoji karta savo mintimis dalijasi Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas Arminas Varanauskas.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.

Nuo šių mokslo metų pradžios pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą įsigaliojo naujosios studijų kredito sampratos taikymas. Jis remiasi Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS), prie kurios bando pereiti visa Europa nuo Bolonijos deklaracijos pasirašymo 1999 m., o Lietuvoje kokybiniai pokyčiai prasidėjo tik pastaraisiais metais. Savo mintimis apie tai dalijasi Vilniaus universiteto studijų direktorius dr. Linas Bukauskas.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.
Studentų atstovai ir užsienio ekspertai aptarinės studijų koncepciją. VU archyvo nuotr.

Vasario 8 d. (trečiadienį) Vilniaus universitete vyks projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ užsienio ekspertų seminaras studentų atstovams.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.
Vilniuje vyks tarptautinė konferencija "Link Lietuvos studijų kreditų sistemos". www.sxc.hu nuotr. (Universiteto naujienos)

Vasario 9 d. (ketvirtadienį) Vilniuje vyks tarptautinė konferencija „Link Lietuvos studijų kreditų sistemos“, kurią organizuoja nacionalinio projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ vykdytojai. Čia kviečiami dalyvauti visų aukštųjų mokyklų ir susijusių institucijų, studentų atstovai.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) Lietuvos aukštojo mokslo institucijose turėtų būti siejama su požiūrio į studento darbo laiką kaita. Apie tai, kas esmingo čia keičiasi, savo mintimis dalijasi Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto prodekanas prof. dr. Rimantas Raudonis.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.

Šiuo metu Lietuvoje bandoma įtvirtinti Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) tiesia kokybinius pamatus aukštojo mokslo studijų kaitai. Apie tai, ką tokie pokyčiai mums atneš ir kuo jie bus naudingi, savo mintimis dalijasi Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros profesorius Romas Lazutka.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.
Andriaus Ufarto/BFL nuotr.  / Vilniaus universitetas

Pagrindinės nuostatos dėl Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS), kurias įtvirtina dabartinis LR Mokslo ir studijų įstatymas, įsigaliojo jau nuo šių metų rugsėjo pirmosios. Jos atitinka Europoje pripažįstamas Bolonijos deklaracijos normas bei įvardija kitokią kredito sampratą. Apie tai, kas keičiasi iš esmės, ko naujoji sistema leidžia tikėtis iš dėstytojų ir studentų, mintimis dalijasi Vilniaus universiteto Studijų programų skyriaus vedėja doc. dr. Inesa Šeškauskienė.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.
Photos.com nuotr.  / Studentai (nuotr. 15min.lt)

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) Lietuvoje galutinai įsigaliojo nuo šių mokslo metų. Apie tai, kas pasikeitė ar ką tai keičia kasdieniame akademiniame darbe savo mintimis dalijasi Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė doc. Žymantė Jankauskienė.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.
Tomo Urbelionio/BFL nuotr.  / Studentė (nuotr. 15min.lt)

Baigiama kurti ir vasario mėnesį bus pristatyta Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinė koncepcija. Šiame darbe dalyvavo dauguma Lietuvos aukštųjų mokyklų. Apie tai, kuo ši koncepcija ir bendra patirtis svarbi mūsų aukštajam mokslui ir kas keičiasi, savo mintimis dalijasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto dekanas prof. Algimantas Tamelis.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.
Aukštoji mokykla (Nuotr. Žurnalistika kitaip)

Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai dalyvauja nacionaliniam studijų kultūros kaitos projekte, kurio tikslas – padėti kokybiškai įsivesti europinį studijų kreditą bei suvienodinti Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijų kredito suvokimą. Daugiau kaip 2 metus trunkantis darbas artėja į pabaigą – jau kitų metų pradžioje ECTS pagrindu turėtų būti sukurta nacionalinė studijų kreditų koncepcija. Tikimasi, kad ji bendru Lietuvos akademinės bendruomenės sutarimu taps svarbiu dokumentu. Visą šį laiką vieni svarbiausių darbų vyko dalykinėse darbo grupėse. Jos atspindėjo tą virsmą, kuris, laukiama, turėtų nuvilnyti ir per visą Lietuvos akademinę bendruomenę. Kadangi šis inicijuojamas procesas – ne tik dokumentinis, bet (daug labiau!) kultūros, mąstymo kaitos, pagrindinius lūžio taškus paprašėme pakomentuoti vienos iš grupių darbą stebėjusį psichologą, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros lektorių Viktorą Keturakį.
Studentai (Nuotr. PENKI)

Naujai kuriamos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos nacionalinės koncepcijos nuostatos, principai bei tam skirto projekto patirtis Vilniaus universitete buvo pristatyta Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų studijų prorektoriams Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Studijų komiteto posėdžio metu. Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos, įtvirtinančios kitokį kredito traktavimą, įsigaliojimas, bendra Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo erdvė, studijų mainai – tokios ir panašios temos vyravo nacionalinio projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ nueito kelio pristatyme.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.
Andriaus Ufarto/BFL nuotr.  / Aukštasis mokslas  (nuotr. 15min.lt)

Lietuvoje vis dažnėja ir vis garsėja diskusijos apie situaciją aukštojo mokslo srityje ir studijų kokybę. Vieni žvilgsnį kreipia į visą studijų sistemą, kiti – į atskiras aukštąsias mokyklas. Šiuo metu vykdomas nacionalinis projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ kalba apie inicijuojamą kultūrinės kaitos virsmą.
www.dssblog.net (šaltinis - Universiteto naujienos)

Lietuvoje vykusiuose tarptautiniuose mokymuose aukštųjų mokyklų atstovams vyravo diskusinė ir labai darbinė atmosfera. Ekspertai, rengiantys kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos nacionalinę koncepciją, pristatė jos pagrindinius principus, pritaikymo praktikoje logiką. Savo patirtimi dalijosi ir svečiai iš užsienio. Vienas svarbių klausimų – studijų programos aprašas, kurio poreikį pristatė dr. Guido Cuyversas iš Kempeno katalikiškojo universiteto koledžo (Belgija).

Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą nuo šių mokslo metų pradžios numatyta pradėti taikyti naująją kredito sampratą. Apie Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą (ECTS), prie kurios bando pereiti visa Europa nuo Bolonijos deklaracijos pasirašymo 1999 m., Lietuvoje vis daugiau diskutuojama iš esmės.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.
Strathclyde universitetas Glazge. www.higherstudy.com nuotr. (Šaltinis - Universiteto naujienos)

Neseniai pasibaigusių tarptautinių tęstinių mokymų Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovams metu daug dėmesio skirta ruošiamos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos nacionalinės koncepcijos pagrindinių principų pristatymui. Čia savo patirtimi konkrečiose aukštojo mokslo įstaigose dalijosi ir užsienio ekspertai. Vienas iš aktualių klausimų – bendrųjų kompetencijų įtraukimas į studijų programas, jų ugdymas ir vertinimas. Pateikiame dviejų universitetų – Deusto (Ispanija) ir Strathclyde (Jungtinė Karalystė) – patirtį jų atstovų akimis.
Diskusija? (Josephmjoy.wordpress nuotr.) Šaltinis - balsas.lt

Šiuo metu Lietuva, kaip ir kitos Europos šalys, pereina prie vieningos Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS). Dabartinis LR Mokslo ir studijų įstatymas, kurio nuostatos dėl ECTS kredito įsigaliojo jau nuo šių metų rugsėjo pirmosios, taip pat atitinka Europoje pripažįstamas Bolonijos deklaracijos normas bei įvardija kitokią kredito sampratą. Jis tuo pačiu siūlo griauti iki šiol turėtąjį suvokimą, pagal kurį ECTS kreditai Lietuvoje buvo skaičiuojami buvusiuosius kreditus tiesiog dauginant iš 1,5 ir iš esmės nesiejant jų nei su darbo laiku, nei su studijų turiniu, tačiau nepateikia instrumentų. Tą užsimojo padaryti nacionalinis projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“, dar vadinamas tarptautinės akademinės bendruomenės tarpusavio susikalbėjimo sistema.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.
15 min.lt nuotr.

Lapkričio 9 – 10 dienomis Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai kviečiami į tęstinius tarptautinius mokymus, pristatysiančius kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos nacionalinės koncepcijos pagrindinius principus. Juos organizuoja nacionalinio projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ vykdytojas Vilniaus universitetas.

Plačiau apie tai - pridedamame žiniasklaidos sąraše.

http://ects.cr.vu.lt/Apie_mus_ziniasklaidoje-2page
Spausdinti  Uždaryti