Apie mus žiniasklaidoje

Šiandien prasidėjo naujojo nacionalinės reikšmės kultūros kaitos projekto, padėsiančio suvienodinti Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijų kredito suvokimą, įvadinis seminaras, pristatysiantis pirmuosius projekto rezultatus. „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“ projektas siekia užtikrinti vienodą krūvį tą patį dalyką skirtingose aukštojo mokslo įstaigose besimokantiesiems ir palengvinti studentų mokymosi rezultatų perkėlimo procesą.

Apie visa tai - Lietuvos žiniasklaidoje.

Kovo 25–26 d. Vilniuje vyks naujojo nacionalinės reikšmės kultūros kaitos projekto, padėsiančio suvienodinti Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijų kredito suvokimą, įvadinis seminaras, kuriame bus pristatyti pirmieji projekto rezultatai. Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“ siekia užtikrinti vienodą krūvį tą patį dalyką skirtingose aukštojo mokslo įstaigose besimokantiesiems ir palengvinti studentų mokymosi rezultatų perkėlimo procesą.

Studijų kreditas – kokį jį turime? Kokio jo norime? Su kokiu galime jaustis visaverčiais europinėje erdvėje?
VU archyvo nuotr.

Lietuva viena iš paskutinių pereina prie bendros Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS). Įgyvendinant nacionalinės reikšmės projektą, nemažai diskusijų akademinėje bendruomenėje kelia studentų pasiekimų vertinimai, mat dažniausiai įvertinamas tik galutinis rezultatas, visiškai neatsižvelgiant į įdėtas pastangas. Norėdami išsiaiškinti studentų lūkesčius ir viltis, kuo labiau juos įtraukti į projekto įgyvendinimo procesą, ECTS projekto Lietuvoje organizatoriai vasario 5 dieną VU bibliotekoje seminarų salėje į atvirą diskusiją prie apskritojo stalo sukvietė Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ir Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) atstovus.

Apie visa tai - Lietuvos žiniasklaidoje.
VU archyvo nuotr.

Vasario 4 d. VU rektorius prof. Benediktas Juodka ir dr. Robertas Wagenaaras, asociacijos „Tuning Educational Structures in Europe“ projekto vadovas, Rektoriaus auloje pasirašė mentoriavimo paslaugų teikimo sutartį dėl projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“, finansuojamo ES socialinio fondo lėšomis.

Lietuvos aukštosioms mokykloms pradedant naują, nacionalinės reikšmės studijų kultūros kaitos projektą, padėsiantį suvienodinti Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijų kredito suvokimą, paskutinėmis sausio dienomis pirmą kartą darbui sukviesta speciali tyrėjų grupė. Geriausi Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų profesinių tyrimų ekspertai kartu su savo kolegomis sociologais bei įvairių kitų projekte dirbančių studijų sričių atstovais pasirengė profesinės veiklos tyrimui. Profesinio lauko tyrimų tikslas – suteikti studijų programų rengėjams informacijos apie profesinės veiklos lauką, kuriame dirba studijų absolventai.

Plačiau apie tai - šalies žiniasklaidoje.

Laidoje išgirsite, kaip savo ir savo studentų situaciją Lietuvoje vertina Vilniaus kolegijos direktorius Gintautas Bražiūnas. Taip pat situaciją pakomentuos Vilniaus universiteto akademinių reikalų prorektorius Juozas Galginaitis, vadovaujantis projektui „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“.

Lietuvos aukštosios mokykloms įsijungiant į naują, nacionalinės reikšmės kultūros kaitos projektą, padėsiantį suvienodinti Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijų kredito suvokimą, Vilniaus kolegijos direktorius Gintautas Bražiūnas tikisi, jog kuriama sistema turėtų padėti užkirsti kelią studentų, baigusių kolegijas, diskriminavimui.

Plačiau apie tai - šalies žiniasklaidoje.

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) – tai bendra sistema, prie kurios bando pereiti visa Europa nuo Bolonijos deklaracijos pasirašymo 1999 m. Ji pagrįsta studijų siekiniais ir studentų darbo laiku. Taigi studentas, o ne profesorius atsiduria studijų proceso centre ir pabrėžiama ne žinios, kurios „įdedamos“ į studentą, o darbo rinkai ir visuomenei naudingi jo sugebėjimai.

Plačiau apie tai - šalies žiniasklaidoje.

Vilniaus universiteto kartu su partneriais pradėtas projektas sieks suvienodinti Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijų kredito suvokimą. Kaip rašoma pranešime spaudai, tai užtikrintų palyginamą semestrinį/metinį krūvį skirtingose aukštojo mokslo įstaigose besimokančiajam, palengvintų studentų mokymosi rezultatų perkėlimą bei diegtų naują požiūrį į studijų programų kūrimą.

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) – tai sistema, pagrįsta studento darbo laiku, reikalingu tam, kad studentas pasiektų programos tikslus, kurie turėtų būti apibrėžti studijų pasiekimais ir kompetencijomis, kurias turi įgyti studentas. Tai sistema, kuri orientuota į studentą, ir studentas atsiduria jos centre.

Naujaisiais mokslo metais Vilniaus universitetas kartu su partneriais pradėjo nacionalinės reikšmės projektą „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų etodikos kūrimas bei diegimas“. Jo esmė – suvienodinti Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijų kredito suvokimą. Tai užtikrintų vienodą krūvį tą patį dalyką skirtingose aukštojo mokslo įstaigose besimokančiajam bei palengvintų studentų mokymosi rezultatų perkėlimo procesą.

Naujaisiais mokslo metais Lietuvoje pradėtas nacionalinės reikšmės akademinės kultūros kaitos projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“. Jo naudą švietimo sistemai bei konkrečiai meno srities mokslo įstaigoms komentuoja projekto Meno studijų grupės vadovas, Vilniaus dailės akademijos prorektorius studijoms doc. dr. Arūnas Gelūnas.

Naujaisiais mokslo metais Lietuvoje pradėtas nacionalinės reikšmės projektas "Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas". Lygiomis dalimis su kitais šiame projekte dalyvauja ir Vilniaus pedagoginio universiteto ekspertai. Šio universiteto mokslo prorektorius prof. habil. dr. Rimantas Želvys yra pagrindinės - strateginės darbo grupės narys. Jo įsitikinimu, ECTS ir būsima jos nacionalinė koncepcija padės užtikrinti studijų Europoje palyginamumo ir įgytų kvalifikacijų perkėlimo galimybes.

Naujaisiais mokslo metais Vilniaus universitetas kartu su partneriais pradeda nacionalinės reikšmės projektą „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“.

Plačiau apie tai - šalies žiniasklaidoje.http://ects.cr.vu.lt/Apie_mus_ziniasklaidoje-6page
Spausdinti  Uždaryti