Naujienos

Nacionalinis studijų kultūros kaitos projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ neretai dar vadinamas visos akademinės bendruomenės tarpusavio susikalbėjimo sistema. Vis dėlto, net ir tokia sistema susiduria su akademinės bendruomenės narių sąmonėje gajais mitais.

Nacionaliniam studijų kultūros kaitos projektui „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ jau visai baigiantis, jo koordinatoriai visuomenei ir ypač akademinei bendruomenei siūlo pasitikrinti žinias apie ECTS virtualioje erdvėje.
http://www.freedigitalphotos.net/images/Movies_Theater_and_C_g202-Film_Strip_p38498.html

Šiuo metu nacionalinis studijų kultūros kaitos projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ baigia savo oficialią veiklą. Jis ir jo inicijuoti pokyčiai skirti visai akademinei bendruomenei, bet pirmiausia – studentams ir dėstytojams. Apie sudėtingus procesus labai supaprastintai ir kalbama naujuosiuose video filmukuose, skirtuose šio projekto pristatymui visuomenei.

Baigiasi nacionalinis studijų kultūros kaitos projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“. Akademinei bendruomenei ir visuomenei pristatyta Nacionalinės studijų kreditų sistemos koncepcija, atskirų studijų krypčių kompetencijų plėtotės metodikos, kiti susiję dokumentai. Šiame 2,5 metų trukmės darbe dalyvavo didelė dalis Lietuvos aukštųjų mokyklų. Apie tai, kuo ši koncepcija ir bendra patirtis svarbi mūsų aukštajam mokslui savo mintimis dalijasi projekto vadovas, Vilniaus universiteto Akademinių reikalų prorektorius doc. dr. Juozas Galginaitis.

Baigiantis nacionaliniam studijų kultūros kaitos projektui „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“, vieni jo rezultatų akademinei bendruomenei ir susijusių institucijų atstovams buvo pristatyti išsamiame knygų rinkinyje. Jis apima 12 atskirų leidinių, pristatančių pagrindines rekomendacijas, principus ir projekto dalyvių patirtį, pereinant prie ECTS diegimo Lietuvoje.

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) įtvirtinimas Lietuvos aukštajame moksle muzikams yra tarsi vieno bendro tono paieškos ir susiderinimas tam, kad suskambėtų darniu orkestru, palygino projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ ekspertė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė.

Nacionalinės studijų kreditų sistemos koncepcijos nuostatos, principai bei tam skirto projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ patirtis ne kartą aptarinėta įvairiose diskusijose, sugulusi dokumentų puslapiuose. Formali projekto pabaiga akademinėje bendruomenėje ir plačiojoje visuomenėje kelia klausimą – o kas toliau?

Naujosios Nacionalinės studijų kreditų sistemos koncepcijos nuostatos, principai bei tam skirto projekto patirtis pristatyta Lietuvos aukštųjų mokyklų ir susijusių institucijų atstovams. Studijų kultūros kaita ir jos skleidėjai, kitoks kredito traktavimas, bendra Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo erdvė – tokios ir panašios temos vyravo nacionalinio projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ nueito kelio pristatyme.

Vilniuje Lietuvos aukštųjų mokyklų ir kitų susijusių švietimo įstaigų atstovams buvo pristatyta Nacionalinės studijų kreditų sistemos koncepcija. Šis dokumentas – tai vienas iš baigiamojoje konferencijoje aptartų pustrečių metų trukusio nacionalinio studijų kultūros kaitos projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ rezultatų.

Lietuvos aukštajame moksle įtvirtinant Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą (ECTS) svarbu patiems sau išsiaiškinti, kodėl kažką reikia keisti ir ką tai mums duos, pabrėžia projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ ekspertas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentas dr. Žilvinas Dambrauskas. Svarbu įvertinti pradedamų procesų kainą ir naudą bei tik tada apsispręsti dėl tęstinumo.

Lietuvos aukštųjų mokyklų ir kitų susijusių švietimo įstaigų atstovams pristatyta Nacionalinės studijų kreditų sistemos koncepcija. Šis dokumentas – tai vienas iš 2,5 metų trukusio nacionalinio studijų kultūros kaitos projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ rezultatų.

Lietuvos akademinei bendruomenei jau pristatyta Nacionalinės studijų kreditų sistemos koncepcija, pagrista pagrindiniais Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) principais. Prie to visa Europa bando pereiti jau nuo Bolonijos deklaracijos pasirašymo 1999 m., o Lietuvoje šie procesai įgavo kokybinį pagreitį prieš 2,5 metų prasidėjus nacionaliniam projektui „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“. Projektas jau pristato savo baigiamuosius rezultatus, tačiau prasidėję procesai, kaip tikisi jų iniciatoriai, neturėtų sustoti.

Šį mėnesį akademinei bendruomenei pristatyta Nacionalinės studijų kreditų sistemos koncepcija, pagrista pagrindiniais Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) principais. Šiame darbe dalyvavo dauguma Lietuvos aukštųjų mokyklų – tame tarpe, ir meno mokyklos. Apie tai, kuo ši koncepcija ir apskritai ECTS inspiruota kaita svarbi mūsų aukštajam mokslui apskritai ir meno sričiai konkrečiai, savo mintimis dalijasi Vilniaus dailės akademijos (VDA) prorektorė studijoms prof. Eglė Ganda Bogdanienė.
http://www.freedigitalphotos.net/images/agree-terms.php?phid=66672&photogname=winnond&photogid=1970&refurl=http://www.freedigitalphotos.net/images/Younger_Men_g118-Thinking_Man_p66902.html

Lietuvos aukštajame moksle įtvirtinant Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą (ECTS) pabrėžiama į studentą orientuotų studijų svarba. Naujasis jas apibrėžiantis dokumentas – Nacionalinės studijų kreditų sistemos koncepcija – Vilniaus universitete buvo pristatytas ir Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldos atstovams.
http://www.freedigitalphotos.net/images/Dining_g187-Chairs_Circles_p13798.html

Šiandien Vilniuje aukštųjų mokyklų ir kitų susijusių švietimo įstaigų atstovai renkasi į tarptautinę konferenciją „Link Lietuvos studijų kreditų sistemos“. Šis renginys – tai baigiamasis pustrečių metų trukusio nacionalinio studijų kultūros kaitos projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ akordas.
http://www.freedigitalphotos.net/images/Teamwork_g404-Teamwork_And_Learning_p61488.html

Šiandien Vilniaus universitete Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldos atstovai rinksis aptarti šiuo metu Lietuvoje diegiamą į studentą orientuotų studijų koncepciją. Tai baigiamasis pastaruosius pora metų vykusio nacionalinio studijų kultūros kaitos projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ dokumentas.
http://www.freedigitalphotos.net/images/Business_People_g201-Business_Man_p23435.html

Vilniuje vykusio projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ ekspertų – išplėstinės dokumentų vertintojų grupės – susitikimo metu iš esmės, su nedidelėmis pataisomis buvo pritarta galutinei Nacionalinės studijų kreditų sistemos koncepcijos versijai. Ji visai akademinei bendruomenei ir susijusių institucijų atstovams bus pateikta vasario 9 d. vyksiančioje baigiamojoje konferencijoje.

Lietuvos aukštajame moksle įtvirtinant Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą (ECTS) pabrėžiama į studentą orientuotų studijų svarba. Bet ką gi tai reiškia? Ar anksčiau buvo kitaip? Savo mintimis apie pokyčius, jų poveikį aukštajam mokslui apskritai ir menų sričiai dalijasi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė.
http://www.freedigitalphotos.net/images/Offices_g295-Conference_Room_p53682.html

Šiandien Vilniuje vyks projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ ekspertų – išplėstinės dokumentų vertintojų grupės – antrasis susitikimas.

Šių mokslo metų pradžioje teisine prasme Lietuvoje įsigaliojo nauja kredito samprata, kuri tapo prielaida Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) funkcionavimui. Vienas pagrindinių jos komponentų – svorio centro studijose perkėlimas nuo dėstytojo link studento. Apie tai, kaip pokyčius vertina jaunoji karta savo mintimis dalijasi Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas Arminas Varanauskas.

http://ects.cr.vu.lt/Naujienos
Spausdinti  Uždaryti