Naujienos

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema: mitai ir faktai

 

Nacionalinis studijų kultūros kaitos projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“ neretai dar vadinamas visos akademinės bendruomenės tarpusavio susikalbėjimo sistema. Vis dėlto, net ir tokia sistema susiduria su akademinės bendruomenės narių sąmonėje gajais mitais.

 

Mitų ir faktų apie ECTS atskyrimui sukurta virtuali prezentacija „ECTS MITAI“. Čia pateikiami 7 populiariausi pašnekesiuose su Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojais, administracija, studentais ar susijusių institucijų atstovais sutinkami teiginiai. Jų gajumas akademinėje terpėje neretu atveju prisideda prie studijų kultūros kaitos stabdymo, nes dažniausiai susijęs su skeptizimu studentų atžvilgiu arba pačių studentų vangumu.

 

Tuo tarpu, Lietuvos aukštajame moksle įtvirtinama ECTS siekia kokybinių studijų pokyčių. Ji neapsiriboja tik kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos adaptavimu Lietuvoje, o pristato kreditais pagrįstą studijų filosofiją, orientuotą į studentą. Tik šioje sistemoje studentas turi būti aktyvus, sprendžiantis ir atsakingas studijų proceso dalyvis. Tuo pačiu išsiplečia dėstytojų vaidmenų spektras: jie tampa ne tik dalyko turinio perteikėjais, bet ir motyvuotojais, pagalbininkais pažinimo kelyje, vertintojais, diskutuojant apie pasiektą studijų pažangą.

 

 

Įsisavinus pagrindinius ECTS principus ir ja vadovaujantis, Lietuvos aukštojo mokslo institucijos, tikimasi, bus labiau matomos, tai padės joms dalyvauti Europos akademinėse iniciatyvose, palengvins absolventų diplomų ir kvalifikacijų pripažinimą, padės pritraukti daugiau studentų iš užsienio.


http://ects.cr.vu.lt/Naujienos-83
Spausdinti  Uždaryti