Projekto rezultatai

Informacija šioje svetainėje skirta tik susipažinimui. Ją kopijuoti ir naudoti be projekto atstovų sutikimo draužiama.

 

NACIONALINĖS STUDIJŲ KREDITŲ SISTEMOS KONCEPCIJA

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

ECTS - EUROPOS KREDITŲ PERKĖLIMO IR KAUPIMO SISTEMA. ISTORIJA. DIEGIMAS. PROBLEMOS // ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM. HISTORY. IMPLEMENTATION. PROBLEMS

 

STUDIJŲ PROGRAMŲ VADOVAS // DEGREE PROGRAMME DEVELOPMENT. METHODOLOGICAL GUIDE FOR STUDY PROGRAMME TEACHERS

 

STUDIJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS: KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖS IR STUDIJŲ SIEKINIŲ VERTINIMO METODIKA
 

BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE

 

PROFESINĖS VEIKLOS LAUKO TYRIMO METODIKA // GUIDELINES FOR RESEARCH OF A FIELD OF PROFESSIONAL ACTIVITY

 

KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖS IR STUDIJŲ SIEKINIŲ VERTINIMO METODIKOS INTEGRAVIMO Į VIDINĘ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMĄ REKOMENDACIJOS // RECOMMENDATIONS ON COMPETENCE DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF THE LEARNING OUTCOME ASSESSMENT METHODOLOGY INTO THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM

 

ANGLŲ FILOLOGIJOS STUDIJŲ KRYPTIES KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖS METODIKA // GUIDELINES OF COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE STUDY FIELD OF ENGLISH PHILOLOGY

 

CHEMIJOS STUDIJŲ KRYPTIES KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖS METODIKA // GUIDELINES OF COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE STUDY FIELD OF CHEMISTRY 

 

INFORMATIKOS STUDIJŲ KRYPTIES KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖS METODIKA // GUIDELINES OF COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE STUDY FIELD OF INFORMATICS 

 

MEDICINOS STUDIJŲ KRYPTIES KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖS METODIKA // GUIDELINES OF COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE STUDY FIELD OF MEDICINE

 

MUZIKOS STUDIJŲ KRYPTIES KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖS METODIKA // GUIDELINES OF COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE STUDY FIELD OF MUSIC

 

DAILĖS IR DIZAINO STUDIJŲ KRYPTIES KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖS METODIKA // GUIDELINES OF COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE STUDY FILED OF ART AND DESIGN 

 

SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ KRYPTIES KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖS METODIKA // GUIDELINES OF COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE STUDY FIELD OF SOCIAL WORK

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS STUDIJŲ KRYPTIES KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖS METODIKA // GUIDELINES OF COMPETENCE DEVELOPMENT INTHE STUDY FIELD OF PUBLIC HEALTH 

 

PROFESINĖS VEIKLOS LAUKO TYRIMAS

 

AUKŠTOJO MOKSLO POLITIKĄ IR STUDIJŲ PROCESĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ ANALIZĖ IR ŠIŲ TEISĖS AKTŲ PAPILDYMO BEI PAKEITIMO REKOMENDACIJOS

 

STUDIJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS: STUDENTŲ VAIDMUO DIEGIANT IR TOBULINANT KOMPETENCIJOMIS GRĮSTĄ IR Į STUDENTUS ORIENTUOTĄ STUDIJŲ SISTEMĄ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

STUDIJŲ PROGRAMOS KŪRIMO IR TOBULINIMO (ATNAUJINIMO) REKOMENDACIJOS

 

Profesinės veiklos lauko tyrimas ir jo rezultatai pagal atskiras studijų kryptis:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

2012 m. vasario 9 d. vykusios baigiamosios tarptautinės konferencijos "Link Lietuvos studijų kreditų sistemos" medžiaga:

 

2012 m. vasario 8 d. vykusio TUNING EKSPERTŲ SEMINARO STUDENTŲ ATSTOVAMS medžiaga:

 

2011 m. lapkričio 9 - 10 dienomis vykusių "Mokymų Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovams" medžiaga:

 
2011 m. spalio 4 - 5 dienomis vykusių "Mokymų Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovams" medžiaga:
 
2011 m. birželio 21 d. Vilniuje vykusio išplėstinės dokumentų vertintojų grupės susitikimo dėl strateginių dokumentų rengimo rezultatų aptarimo medžiaga:
2011 m. gegužės 17-19 dienomis Švietimo ir mokslo ministerijos organizuoto seminaro medžiaga:
 
2011 m. balandžio 27 d. Vilniuje vykusios tarptautinės konferencijos "Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) prioritetai ir iššūkiai Lietuvos aukštajam mokslui" medžiaga:
MEDICINA:
VISUOMENĖS SVEIKATA:

SOCIALINIS DARBAS:

ANGLŲ FILOLOGIJA:
MUZIKA IR DAILĖ:
INFORMATIKA:
CHEMIJA:
2011 m. vasario 28 d. - kovo 1 d. Vilniuje vykusio Projekto ekspertų seminaro medžiaga:

 

Vilniuje 2010 m. gruodžio 10 d. vykusio informacinio-mokymo renginio "Studijų programų atnaujinimas ECTS kontekste" medžiaga:

 

Vilniuje 2010 m. lapkričio 16 - 19 dienomis vykusio Projekto ekspertų seminaro medžiaga:

 

Bilbao (Ispnija) 2010 m. spalio 28 - 29 dienomis vykusių Anglų filologijos, Informatikos ir Socialinio darbo studijų krypties grupių mokymų medžiaga:

 

Vilniuje 2010 m. spalio 15 d. vykusio ekspertų susitikimo dėl strateginių dokumentų rengimo tarpinių rezultatų aptarimo medžiaga:

 

Briuselyje ir  Gente 2010 gegužės 30 - birželio 1 dienomis vykusių ekpertų mokymų medžiaga:

 

2010 metų balandžio 27 - gegužės 1 dienomis vykusio Tuning seminaro projekto ekspertams medžiaga:

 

2010 metų darbo grupių esamos situacijos analizė :

 

 

2010 kovo 25-26 dienomis vykusio Įvadinio tuning seminaro projekto ekspertams pranešimai:

 

Taip pat pridedama projekto ekspertės Raimondos Markevičienės pranešimas

Europos aukštojo mokslo integracija: ECTS ir Tuning

 

 

 


http://ects.cr.vu.lt/Projekto_rezultatai
Spausdinti  Uždaryti