Renginiai

Planuojami dviejų dienų mokymai Glasgow (Jungtinė Karalystė) Chemijos studijų krypties grupei.

Informuojame, kad spalio 22 dieną, 15 val, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, 402 a., disertaciją "Gebėjimų formavimo politinė ekonomija: skirtumų Rytų ir Vidurio Europos šalyse aiškinimas" gins Žilvinas Martinaitis. Disertacija skirta socialių mokslų srities politikos mokslų krypties daktaro laipsniui gauti.

Oponentai: dr. Robert HANCKE (London School of Economics) ir prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas (TSPMI)

Vilniaus universitete (Universiteto g. 3, seminarų kambarys 238) planuojamas strateginės darbo grupės susitikimas su Kompetencijų plėtotės ir vertinimo metodikos aprašo ir bendrųjų kompetencijų ugdymo metodikos gairių rengimo, Kokybės ir Užsienio šalių patirties bei dalykinių darbo grupių atstovais, aptariant paruoštus pirminius dokumentus.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete (Universiteto gatvė 9/1), 208 auditorijoje, nuo 18 iki 21 val. vyks informacinis seminaras tyrėjams – darbdavių atstovams pagal projektą "Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas".

Vilniaus universitete 15 val. planuojamas Kokybės grupės narių susirinkimas rengiamų rekomendacijų struktūrai aptarti.

Planuojami dviejų dienų mokymai Edinburgh’e (Jungtinė Karalystė) Medicinos ir Visuomenės sveikatos studijų krypties grupėms.

Planuojama, kad bus parengtas pirmas projektas diskusijai ir nagrinėjimui drauge su Strategine grupe ir kitomis grupėmis, rengiančiomis strateginius dokumentus.

Planuojama turėti parengtą pilną medžiagos variantą nagrinėjimui drauge su Strategine grupe ir kitomis grupėmis, rengiančiomis strateginius dokumentus.

Planuojamas Strateginės grupės darbas su parengtais strateginiais dokumentais: jų analizė, rekomendacijos patobulinimui, strateginių dokumentų tarpusavio dermės užtikrinimas.

2010 m. rugpjūčio 23 d. 10 val. Vilniaus universitete planuojamas kompetencijų plėtotės ir vertinimo metodikos aprašo ir bendrųjų kompetencijų ugdymo metodikos gairių rengimo darbo grupės susitikimas.


Planuojamas Strateginės grupės V etapo (2010 rugsėjis-lapkritis) viešinimo renginių planavimo ir vykdymo pristatymo programos aprobavimas.

2010 m. liepos 14 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete (Universiteto gatvė 9/1, 208 a., Vilnius) įvyko informacinis seminaras tyrėjams-darbdavių atstovams apie patį projektą, jame vykdomą profesinės veiklos tyrimą, tyrėjų-darbdavių galimybes įsitraukti į šį procesą ir pan.

2010-06-09
Strateginių dokumentų rengimo grupės susitikimas

Renginyje buvo aptarti strateginių dokumentų planuojami turiniai ir tarpusavio dermė.

Belgijoje dvi dienas trukusios stažuotės metu Lietuvos akademinės visuomenės atstovams pristatytos Europos Komisijos nubrėžtos aukštojo mokslo politikos gairės, dar kartą diskutuota dėl Bolonijos deklaracijos veikimo, aptartos kitos svarbiausios su studijomis susiję gairės, rekomendacijos, kuriant naująją vieningą nacionalinę kreditų sistemą.

Projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001 "Tuning seminaras projekto ekspertams" vyks š. m. balandžio 27-gegužės 1 dieną Vilniaus universitete, Universiteto g. 3, Universiteto g. 9/1 Vilnius.

2010-04-22
Kokybės darbo grupės susitikimas

2010-02-24
Profesinės veiklos tyrėjų grupės susitikimas su menų studijų grupe

SVARSTYTA. Vidinio kokybės užtikrinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose situacijos analizės kriterijai. Patikslinta dalykinių grupių stebėsenos ir atskirų narių interviu tyrimo metodika ir atrankos kriterijai. Atskirų užduočių atlikimo terminai.


http://ects.cr.vu.lt/Renginiai-2page
Spausdinti  Uždaryti