Renginiai

Aptarta ir nuspręsta suvesti šalių nacionalinę ataskaitą 2009 m. Stock-taking report.

2009-10-22
Strateginės darbo grupės susitikimas su technologijos mokslų studijų srities grupės vadovu

2009-10-22
Strateginės darbo grupės susitikimas su socialinių mokslų studijų srities grupės vadovu

2009-10-22
Strateginės darbo grupės susitikimas su humanitarinių mokslų studijų srities grupės vadovu

2009-10-22
Strateginės grupės susitikimas su biomedicinos mokslų studijų grupės vadovu

Pirmoji grupės diskusija dėl darbo grupės sudėties ir grupės darbo apimčių įvyko 2009 10 13. Grupėje buvo priimtas sprendimas koncentruotis ties dviem studijų kryptimis – muzika ir daile.

Svarstytas profesinės veiklos lauko analizės konceptualus pagrindas.


http://ects.cr.vu.lt/Renginiai-4page
Spausdinti  Uždaryti